Altay Tokat

Altay Tokat

[email protected]

Arap bayraklarındaki siyah renk Osmanlı'dan kurtulma anlamına geliyor, Filistin gibi!

10 Haziran 2021 - 16:23

Filistin sorunu, bazen savaş bazen diploması mücadelesi ile devam eder. Bitmez.

Mayıs ayı içerisinde, İsrail'in Filistin saldırısında çoğu çocuk ve sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanması kabul edilemez.

Ancak, Filistin sorununu dış politikamızı etkileyen ya da Orta Doğu politikamızı yönlendiren bir faktör olarak ele alamayız.

Filistin toprakları; Musevilerin, Yahudilerin yani İsrail Oğullarının Allah tarafından kendilerine vadedilmiş Kenan Ülkesi ile aşağı yukarı örtüşür. Bu yönüyle İsrail Oğulları başta Kudüs olmak üzere Filistin'i mukaddes toprak olarak görür ve inanır.

Siyonistlerin Kenan ülkesi, Türk Milliyetçilerinin Turan ülkesi şeklinde yorumlanmalıdır.

Filistin'de ilk İsrail Devleti, milattan önce Hz. Davut tarafından kuruldu. Süleyman peygamberden sonra çeşitli istilalara uğrayınca Yahudilerin çoğu dünyanın değişik yerlerine göç ederek dağıldılar.

Bununla beraber, Siyonizm yani Filistin'de bir Yahudi devleti kurma ülküsünden vazgeçmediler ve bu doğrultuda örgütlendiler.

Bu sırada yani 636 yıllarında Filistin, Araplar tarafından işgal edildi. Dolayısıyla Filistin halkı Araptır. Araplar, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı Kudüs'ün
doğusunda yer alan Tapınaklar Tepesine (Morya) yaptılar.

Ayrıca, Müslüman inancına göre, Hz. Muhammet Allah'ın huzuruna çıkmak için Mescid-i Aksa'dan göğe yükselmiştir. Dolayısıyla, Kudüs ve Mescid-i Aksa İslam alemininde kutsalıdır.

Tapınaklar Tepesinde Musevi ve Hıristiyanlara ait kutsal tapınaklarda vardır. Bu nedenle, Müslümanlar, Museviler ve Hıristiyanlar Kudüs'ü kutsal kabul ederler ve sahip olmak isterler.

Bu inanç ayrılıkları Filistin sorununun temelini oluşturmaktadır.

Örneğin; Haçlı Seferleri, Arap-İsrail savaşları Kudüs ve buradaki kutsallara sahip olma yüzünden yapılmıştır.

Günümüzde yaşadığımız Filistin sorunu ve İsrail saldırıları, çatışmalar ve gerginlikler bölgesel yapılanma bozukluğundan değişik şekillerde devam edeceğe benzemektedir.

İsrail, Arap ya da Filistin arasındaki mücadelede doğru politikalar saptayabilmek ve izlemek bağlamında geçmişte yaşadığımız gerçekleri dikkate almak ve hesaplı hareket etmek gerekir.

1. Dünya savaşında; Araplar ve Filistinliler, İslam Halifesi olan Osmanlı Padişahının ordularına karşı İngiliz ve Fransızlar ile yani Hıristiyan devletlerle birlikte savaşmışlar ve Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünde önemli rol oynamışlardır.

1. Dünya Savaşı sonunda İngiltere mandası altında Filistin Devleti, 2. Dünya Savaşı sonunda da 1948'de Birleşmiş Milletler kararıyla İsrail Devleti kuruldu. Filistin Devleti üzerindeki İngiltere mandası kaldırıldı.

Her iki devlet Kudüs'ü başkent olarak ilan etmişdir. Ama Araplarla yapılan savaşları kazanan İsrail Kudüs'ün tamamını işgal etmiş ve başkent olarak kullanmaya başlanıştır. Bu oluşum gerginliği daha da artırmaktadır.

1. Dünya Savaşı'nda, İngiliz casusu Lawrence Kahire ve yine İngiliz casusu Getrude Bell, Bağdat'a gelerek Arap aşiretlerini Osmanlılara karşı kışkırtmışlar ve savaşmalarını sağlamışlardır. Bu aşiretlerin en büyük olanı Şerif Hüseyin kabilesinin bayrağı bu gün Filistin devletinin bayrağının aynısıdır ve anlamlıdır.

ARAP DEVLETLERİNİN BAYRAKLARI VE RENKLERİN ANLAMLARI
Günümüzdeki Arap devletlerinin bayrakların da dört renk vardır. Arap bayraklarında kullanılan, yeşil İslamı, kırmızı yeniden dirilişi, beyaz esaretten kurtuluşu ve özgürlüğü, siyah Osmanlı esaretinden, döneminden yani mateminden kurtulma anlamlarını
taşır.

Bayrakların ve renklerini dikkatlice ve özenle değerlendirmeliyiz, mesajlar algılamalıyız ve Arapların, İsrail Savaşlarının hepsini kaybettiklerini unutmamalıyız.

SON İSRAİL SALDIRISI
Filistin devletinde HAMAS ve EL- FETİH Örgütleri vardır. Aralarında gizli rekabet ve çelişki yaşanıyor. Hamas daha güçlü görünüyor.

Hamas,Müslüman kardeşler gibi İhvancı politilar izler.

El-Fetih ise Ermenistan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yakın ilişkiler ve işbirliğin içindedir.

İsrail'in 15 Mayıs 2021 saldırısında; HAMAS daha fazla güç kazanmadan yıpratmak hasar vermek ve zayıflatmak, bazı bölgelerden Filistinlileri göçe zorlamak, bazı silahları denemek, kamu oyunda güven artırmak, silah şirketlerinin pazarlama imkanlarını genişletmek amaçlanmıştır diye düşünüyorum.

Biz Filistinlilere siyasi ve diplomatik destek vermeliyiz. Ancak, bedel ödenecekse öncelikle Arap Ülkelerinden beklemeliyiz.

Atatürk ne demiş? Arapların işine karışma!

YORUMLAR

  • 0 Yorum