Ümit Doğan

Ümit Doğan

[email protected]

Vatanı İngiliz'e bırakmadığı için mi düşmansınız Atatürk'e?

25 Temmuz 2020 - 12:41

Ayasofya’nın camiye çevrilmesini Atatürk’ten, Lozan’dan ve cumhuriyetten intikam almak için fırsat bilip Atatürk’e dil uzatan dinci kesime söyleyeceklerim var. 

Hepiniz güya bizlerden iyi Müslümanlarsınız. Mensup olduğunuz dinde yalan söylemenin en büyük günahlardan olduğunu bilmiyor musunuz?

Bir tarihçi olarak yıllardır Atatürk’ün şahsına, annesine, dinine attığınız iftiraları belgelerle çürütüyoruz. Deli saçması iftiralarınızın nerdeyse hepsini çürüttük. Bir tane iddianızın aslı astarı olduğunu görmedim. Yalan üzerine, iftira üzerine yeşerttiğiniz nifak tohumlarının toplumu kutuplaştırdığının farkında değil misiniz?

Şimdi de Diyanet İşleri Başkanı’nın Atatürk’ü lanetlemesine kılıf hazırlamak için “Fatih Ayasofya vakfiyesinde, Ayasofya’yı ibadete kapatanı lanetledi” yalanını gündeminize aldınız. Tabii halk açıp vakfiyeyi okuyacak değil ya, internet ortamına atılacak birkaç görsel, bir iki uyduruk köşe yazısı ile inandırıyorsunuz toplumu…

Fatih’in Vakfiyesi ortada, vakfiyede yazılanlar belli. Caminin ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağıyla ilgili şeyler var, beddua yok. Diyelim ki Vakfiyenin asıl nüshası ortada yok. Öyle kabul Fatih Sultan Mehmed Han’ın yüzyıllar sonra Ayasofya’nın ibadete kapatılacağını düşünmesi mümkün müdür? Koca Padişah beddua eder mi ya hu?

Hani ağzınıza sakız ettiğiniz bir kelime var ya. ”Kılıç Hakkı” Fatih’in kılıcıyla aldığı İstanbul’u İngiliz’e teslim eden evliya dediğiniz Padişah Vahdettin değil miydi?

İşgal günlerinde Patrikhane Ayasofya’yı Kilise’ye çevirmeyecek miydi? Ayasofya asılmak için hazırlanan dev Pontus bayrağından da haberiniz yoktur şimdi sizin. Ayasofya’yı kilise olmaktan kurtardı diye mi düşmansınız Atatürk’e?

Vahdettin’in sadık adamı Kambur İzzet İzmir’i Yunan’a teslim ettiği gün, İzmir Metropoliti Hrisostomos sağda solda gezip “gördüğünüz feslileri öldürün” diyordu. Aynı İzmir’den Yunan’ı denize döktü diye mi düşmansınız Atatürk’e?

Karadeniz’de Rum çeteleri Türk köylülerini fırınlarda yakıyorlardı. Kadınların memelerini kesiyorlardı. Pontusçular’ın karnını deşip ölüme terk ettikleri bir bebek bağırsağını meme gibi ağzına almış ve eme eme ölmüştü. Vatanı Pontusçulardan kurtardı diye mi düşmansınız Atatürk’e?

Her fırsatta “ecdad” diyorsunuz, hepiniz Osmanlı torunusunuz ya hani. Yunan Ordusu Bursa’yı işgal ettiğinde Osman Gazi’nin türbesine girip sandukayı tekmelemişti. Şehzade mezarlarına pislemişti Yunan askeri. Tuvalet olarak özellikle Müslüman mezarlarını kullanıyorlardı. Ecdadın kutsal mirasını Yunan postalları altından kurtardı diye mi düşmansınız Atatürk’e?

Türk milleti canını dişine takmış Yunan’la savaşırken, Mangal Dağı, Haymana, Polatlı kana bulanırken Atatürk ordusunun başındaydı. Aynı günlerde Padişah Vahdettin atmış yaşındayken on dokuz yaşındaki beşinci karısını nikâhlayıp İstanbul’da düğün yapıyordu. Hayatını zevk-ü sefa içinde sürdürmek varken, Yunan’ın karşısına dikildi diye mi düşmansınız Atatürk’e?

Evliya Padişahınız Vahdettin İngiltere’ye Osmanlı’yı sömürge yapıp siz yönetin diyerek devlet yönetimini bırakmayı teklif ederken, Atatürk Rauf Bey’e çektiği telgrafta “boş bir fişenk kovanını bile İngiliz’e bırakmayın” diyordu. Vatanı İngiliz’e bırakmadığı için mi düşmansınız Atatürk’e?

Atatürk Kuran’ı Kerim-i Türkçe’ye çevirtip dağıttırdı, her evde mutlaka bir Kuran’ı Kerim ve temel din eğitimi kitabı olmasını emretti, askerlere din kitabı bastırıp orduya gönderdi. Din adamlarının eğitimine çok önem verdi. Dini hurafelerden kurtardığı için mi düşmansınız Atatürk’e?

Atatürk yüzlerce camiyi tamir ettirdi. Tamir işleminin layıkıyla yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi için müfettişler görevlendirip rapor istedi. Vahdettin zamanında işgalcilere satılıp milli mücadelenin kazanılmasıyla kurtulan Beyoğlu Ağa Camii mesela. Tamir ettirildikten sonra cami duvarına “Yurttaş dününü unutma, bugünü iyi anlarsın!" yazıldı. Camileri tamir ettirdiği için mi düşmansınız Atatürk’e?

Lozan Antlaşması gereği yapılan Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle sınır dışı edilen Rumlar’a ait birçok kilise Atatürk döneminde camiye çevrildi ve ibadete açıldı. Gidin bakın Orta Anadolu’ya, Niğde’ye, Kayseri’ye, Aksaray’a… Kiliseleri cami yaptı diye mi düşmansınız Atatürk’e?

Osmanlı izlediği yanlış politikalar nedeniyle dışa bağımlı hale gelmişti. Atatürk’ün genç cumhuriyeti kısa zamanda hem Osmanlı’dan kalan borçları ödedi hem kendi fabrikalarını kurdu, kendi uçağını üretir ve ihraç eder hale geldi. Hasta adamı ayağa kaldırdı diye mi düşmansınız Atatürk’e?

ANADOLU’YU TEKRAR VATAN YAPTI DİYE Mİ DÜŞMANSINIZ ATATÜRK’E?

YORUMLAR

  • 2 Yorum