Ümit Doğan

Ümit Doğan

[email protected]

Buhara'dan İzmir'e gelen mukaddes kılıcın hikayesi

09 Eylül 2020 - 11:37 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 - 12:41

31 Aralık 1921’de Buhara Sovyet Halk Cumhuriyetini temsilen Ankara’ya gelen Mehmed Nazri ve Mehmed Receb Bey 7 Ocak 1922 günü öğleden sonra saat üçte Gazi Mustafa Kemal Paşaya Meclisteki odasında resmî ziyarette bulunmuşlardı.

Mehmet Nazri Bey ziyaret esnasında yaptığı konuşmasında bu güne kadar aynı dinden ve aynı ırktan olan kardeşlerin bugüne kadar birbirlerine sahip çıkamamış olmalarında emperyalist siyasetin etkili olduğunu söylemiştir.

Mehmet Nazri Bey yanında getirdiği hediyeleri şu sözlerle takdim etmiştir:

“Buhara halkı tarafından Türk ve İslam kardeşlerine hediye olarak bundan büyük bir şey bulunmadığı cihetle asar-ı âtikadan şu arz ve takdim edeceğim Kur’ânı Kerimi milletin istifadesine vaz’ buyurulmasını istirham eylerim. Kahramanlar, gaziler silahtan başka bir şeyden hoşlanmadıkları için buhara tarafından size hediye ve yadigar olmak üzere arz ve taktim edeceğim şu kılıcı kabul buyurmalarını rica ederim. Müdafaa-i millî uğrunda sağlam bir imanla çalışarak gösterilen gayret sayesinde kazanılmış İnönü savletleri ve Sakarya muzafferiyetini Buhara Halk Şûra Cumhuriyeti'nin beş milyon halkı tarafından tebrik etmekle beraber şu emanet kılıcı da arz ve takdim ediyorum. İnşaallah yakın bir zamanda düşmandan ahz-ı sar edüb muzafferiyyet-i katiyyeye sebebiyet veren veyahud İZMİR’İ FETH EDİP TÜRK BAYRAĞINI ORADA TEMEVVÜC ETTİREN KUMANDANA ŞU EMANET KILICI TESLİM BUYURMALARINI DA BİLHASSA İSTİRHAM EYLERİM.”

Bu anlamlı ziyaret ve manevi gücü yüksek mütevazi hediyeler Türk basınında genişçe yer bulmuştu. 10 Ocak 1922 tarihli İkdam Gazetesi, İzmir’e ilk girecek Türk komutana hediye edilmek üzere Buhara’dan getirilip Mustafa Kemal Paşa’ya verilen kılıçtan şöyle bahsediyordu:

 “Mustafa Kemal Paşaya Buhara halkının Türk ve İslâm kardeşlerine hediyeleri olmak üzere âsâr-ı atikadan bir Kuran-ı Kerim ile YUNANLILARA SON DARBEYİ VURARAK MUZAFFERİYET-İ KATİYYEYİ KAZANACAK VEYA İZMİR’İ FETH EDİP ORADA TÜRK BAYRAĞINI TEMEVVÜC ETTİREN KUMANDANA VERİLMEK ÜZRE ESKİ VE KINI VE KEMERİ ALTUN KAPLI LEVHALARLA MÜZEYYEN ESKİ BİR KILIÇ HEDİYE ETMİŞLERDİR.”

Mustafa Kemal Paşa Buhara heyetine teşekkür etti. Zalim güçlerin bugüne kadar Buharalıların Türkiye ile kardeşlik kurmasını engellediğini ancak Türk ordularının Doğu'da gerçekleştirdiği inkılabın mazlum Doğu milletlerini günden güne sağlamlaşan bağlarla birbirine bağladığını söyledi ve şöyle devam etti:

“DİNDAŞ VE KARINDAŞ BUHARA HALKININ ARZUSUNU YERİNE GETİREREK BU MUKADDES KİTABI MİLLETE, MUAZZEZ KILICI DA İZMİR FATİHİNE TESLİM EDECEĞİM. ALLAH’IN İNAYETİ İLE İNÖNÜ VE SAKARYA MUZAFFERİYETLERİNİ KAZANAN MİLLÎ ORDUMUZ, İNŞALLAH PEK YAKINDA BU KILINCI DA KAZANMIŞ OLACAKTIR...”


Tam 98 yıl önce bugün ordularımız Allah’ın izni, Türk dünyası ve bütün mazlum milletlerin duasıyla İzmir’i tekrar fethetti.

Yüzbaşı Şerafettin Bey göğsünden yaralanmasına rağmen Hükümet Konağı’na Türk bayrağını dikti.Ertesi gün Gazi Paşa İzmir’e gelir. İki gün sonra da, Yüzbaşı Şerafettin’in adına İzmir’i ekler. Soyadı Kanunu ile birlikte soyadını alacak olan Şerafettin Bey’e kılıcı hediye eder.

Atatürksüz turan yaratmak isteyen yeni model Turancılara ders olması dileğiyle...

YORUMLAR

  • 0 Yorum