Ziraat Bankası'nın Virgin Adaları'na verdiği 1.6 milyar dolarlık kredinin kime gittiği ortaya çıktı!

Ziraat Bankası'nın son günlerde tartışma konusu olan Virgin Adaları'ndaki bir şirkete 1,6 milyar dolarlık kredi verdiği ve bu krediyi tahsil edemediği tespit edilmişti. Bankanın bu krediyi kime verdiği ortaya çıktı.

Ziraat Bankası'nın Virgin Adaları'na verdiği 1.6 milyar dolarlık kredinin kime gittiği ortaya çıktı!
09 Ocak 2021 - 09:49 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 - 12:03

Sayıştay, Ziraat Bankası'nın vergi cenneti olarak bilinen British Virgin Adaları'nda kurulan bir şirkete 2014 yılında 1 milyar 636 milyon 770 bin 735 dolar (Bugünkü kurlarla yaklaşık 12 milyar lira) kredi verdiğini, üstelik kredi taksitlerinin ödenmediğini rapor etti. Ziraat Bankası yönetimi krediyi Çukurova Grubu'na, Turkcell İletişim A.Ş.'deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk ortaklığının devam edebilmesi amacıyla verdiklerini, bu sayede Turkcell'in çoğunluk hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'nda kaldığını açıkladı.

Sayıştay raporuna göre, British Virgin Adaları'nda kurulan ve ticari sır gerekçesiyle ismi açıklanmayan 69027035 müşteri numaralı firmaya ilk olarak 25 Temmuz 2014 tarihinde Ziraat Bankası Yönetim Kurulu kararıyla 1 milyar 650 milyon dolar tutarında kredi tahsis edildi. Bu tahsis kapsamında hemen 6 gün sonra 1 milyar 636 milyon 770 bin 735 dolarlık kredi firmaya aktarıldı.

DÖNEM BİTTİ, TAKSİTLERİ HİÇ ÖDEMEDİ
Kredi 3 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli verildiği için 2017 yılı temmuz ayına kadar firmadan herhangi bir ödeme talep edilmedi. 2017 yılı temmuz ayında 3 yıllık ödemesiz dönem bitti. Ancak firma daha ilk taksit ödemesinde adeta patladı, borcunu ödemedi. Bunun üzerine ilk taksit bir yıl süreyle ertelendi. 31 Temmuz 2018 tarihine gelindiğinde firmanın ikinci taksitle birlikte ertelenen ilk taksitten oluşan toplam 288 milyon 644 bin dolarlık borcunu yatırması gerekiyordu. Ancak firma bu borcunu da ödemedi.

Ziraat Bankası firmadan 2018 yılında sadece 17.5 milyon TL'lik küçük bir tahsilat yapabildi. 31 Temmuz 2019'da 144 milyon 322 bin dolarlık 3'üncü taksitin ödeme günü geldi. Firma, diğerlerinde olduğu gibi 3'üncü taksit ödemesini de yapmadı. 4 Ağustos 2020'de 144 milyon 322 bin dolarlık 4'üncü taksitin ödemesi geldi. Sayıştay denetçisi, bu taksitin de ödenemeyeceğini rapor etti.

KREDİYİ TEMETTÜYE BAĞLAMIŞLAR
Sayıştay, krediye teminat olarak 1 milyar 636 milyon dolar değerinde hissenin rehin alındığını, firmanın kredi borcunu telekomünikasyon şirketinin temettü dağıtımı yoluyla ödeyeceğini tespit etti. Ancak Sayıştay, temettü gelirleri ve gelir beklentileriyle kredi geri ödeme planları arasında nakit akım uyumu olmadığı sonucuna vardı ve sadece temettü gelirleriyle devasa borcun ödenemeyeceğini, alacağın tahsil edilebilmesi için alternatif bulunması gerektiğini raporuna yazdı.

Raporda, 2019 yılı itibarıyla Ziraat Bankası'nın ikinci grup yakın izlemede takip ettiği riskli kredilerinin 4'te 1'inin tek başına bu firmaya ait olduğu belirtilirken, firmanın Aralık 2019 itibarıyla piyasaya 1.6 milyar dolar borcu göründüğü ve bu riskin 1 milyar 154 milyon dolarının tek başına Ziraat Bankası'na ait olduğu bilgisi verildi.

"TURKCELL YABANCIYA GİTMESİN DİYE YAPTIK"
Ziraat Bankası yönetimi, Sayıştay raporuyla ilgili açıklama yaparak, kredi operasyonunu Turkcell'in çoğunluk hisselerinin Türkiye'de kalması için gerçekleştirdiklerini anlattı. Kredi yoluyla Turkcell'in çoğunluk hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na geçtiğine işaret eden Ziraat Bankası, “Bahsi geçen tutardaki kredi, Çukurova Grubu'na, Turkcell İletişim A.Ş.'deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk ortaklığının devam edebilmesi amacıyla tesis edilmiştir. Söz konusu kredi genel bankacılık teamülleri çerçevesinde tahsis edilmiş ve ülkemizin önemli varlıklarından olan Turkcell'deki Türk hissedarlığının korunması amacıyla kullandırılmıştır. Hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesinde yol alınmış, bunun sonucunda etkin yönetim yapısının tesisi ile ilgili kredi, Ekim 2020 tarihinde tahsil edilmiştir” açıklamasını yaptı.

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

Yayınınızda yer alan “Ziraat Bankası’nın Virgin Adaları’nda 1,6 milyar dolar kredi verdiği firma” haberini üzülerek okuduk. Haberin başlığında ve içeriğinde kullandığınız ifadeler habere konu olan kredinin “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanıldığı” algısı oluşturmakta ve gerçeği yansıtmamaktadır.
 
Söz konusu kredi, Ziraat Bankası tarafından 8 Ocak 2020 tarihinde kamuya yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Şirketimizden ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliği haiz Çukurova Grubu tarafından kullanılmış olup konuyla ilgili Şirketimiz Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin herhangi bir dahli ve tasarrufu söz konusu değildir.
 
Haberin başlığı ve haberde kullanılan ifadeler, anılan kredinin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye verildiği algısını oluşturmaktadır. Keza kredinin şirketimiz tarafından kullanılmış gibi gösterilmesi, kamuoyunu ve paydaşlarımızı yanıltmakta, gerek Borsa İstanbul’da ve gerekse New York Borsası NYSE’de halka açık olan ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Securities and Exchange Commission - “SEC”), Borsa İstanbul ve NYSE nezdinde rapor ve bildirimlerini şeffaflıkla paylaşan şirketimize, ülkemizin milli bir değeri olan Turkcell markasına maddi ve manevi zarar vermektedir.
 
Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı gerek yukarıda yaptığımız açıklamalar ve gerekse mezkûr krediyi kullandıran bankanın yaptığı açıklamalar ile sabittir. Bu itibarla alenen ve bilerek, yanıltıcı ve yanlış bir haber yaparak gerek Şirketimizin itibarına zarar veren ve gerekse halka açık bir Şirket olması hasebiyle yatırımcıları yanıltarak zararlarına sebep olabilecek bu haberin, gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtme gereği duyuyor, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, ivedilikle ve aynı mecralar üzerinden düzeltilmesini talep ediyoruz.
 
Saygılarımızla
 
Turkcell Grubu


YORUMLAR

  • 0 Yorum