Şehir Hastanelerinde sağlıkçılara ayrılan bütçeden elektik, su ve doğalgaz faturaları ödendi

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve tartışmaların odağında olan Şehir Hastanelerinde genel bütçeden karşılanması gereken elektrik, doğalgaz ve su faturalarının sağlıkçılar için ayrılan bütçeden ödendiği ortaya çıktı.

Şehir Hastanelerinde sağlıkçılara ayrılan bütçeden elektik, su ve doğalgaz faturaları ödendi
19 Ekim 2020 - 10:02

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve ihaleleri ile işletmelerinin şeffaf olmaması nedeniyle tartışmalara neden olan Şehir Hastanelerindeki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına yansıdı. Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’na göre, Şehir Hastanelerinde, elektrik, su ve doğalgaz faturalarının sağlık çalışanlarına ait döner sermayeden ödendiği ve genel bütçeden aktarım yapılmadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, şirketin ödemesi gereken faturaların sözleşmeye aykırı bir şekilde sağlık çalışanları için ayrılan bütçeden karşılandığına dikkat çeken Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Ek ödemelerle ilgili yapılması gereken, tüm sağlık çalışanlarına hak ettikleri ücretin verilmesi ve yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılmasıdır” görüşünü dile getirdi.

"SAĞLIKÇILARIN EK ÖDEMELERİ EKSİK YATIRILDI"
Başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere birçok sağlık kurumunda ek ödemelerin eksik yatırıldığını anımsatan Demir ve Kılıç, “Haziran ve temmuz ek ödemelerini hiç alamayan, ağustos ve eylül ayı ek ödemelerini ise eksik alabilen hekimler sorunun çözülmesi yönündeki taleplerini hastane yönetimine iletmiş ancak tatmin edici bir cevap alamamışlardı” dedi. 

"ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSITILMALI"
Demir ve Kılıç, şehir hastanelerinin faturalarının döner sermayeden ödenmesine karşın genel bütçeden aktarım yapılmamasına tepki göstererek şunları kaydetti:

“Uygulamada hastaneye ait tüm elektrik, doğalgaz ve su giderleri döner sermaye bütçesinden, hizmet giderleri ise genel bütçeden ödenmektedir. Ancak, döner sermayeden ödenen bu hizmetler için yapılan elektrik, doğalgaz ve su harcamalarına ilişkin mahsup işleminin genel bütçeden ödenecek hizmet ödemelerinden karşılanması ve bu miktarın ilgili hastane döner sermaye bütçesine aktarılması sözleşmelerde belirtilmiştir.

Ancak Sayıştay raporundan anlaşıldığı üzere genel bütçeden ödenen hizmet bedelinden düşülen bu tutar, gider olarak ödeyen döner sermaye bütçesine aktarılmamış ve  genel bütçede kalmıştır. Bu durumda, döner sermaye bütçesine aktarılması gereken tutarlar genel bütçede kalmakta ve döner sermaye bütçesi aleyhine bir durum ortaya çıkmaktadır.

Görüldüğü gibi bir taraftan fiziksel, psikolojik ve mesleki yıkıma uğrayan hekim ve sağlık çalışanları şimdi de ek ödemelerinin ödenmemesi sonucu ekonomik olarak da tükenmişlik sınırına itilmektedir.  Diğer yandan ise sağlık çalışanlarına verilmesi gereken ek ödemenin karşılanacağı döner sermaye havuzuna şirket hastanelerinin doğalgaz, elektrik ve su harcama musluğu bağlanmıştır.

Ek ödemelerle ilgili yapılması gereken, tüm sağlık çalışanlarına hak ettikleri ücretin verilmesi ve yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılmasıdır.” 


YORUMLAR

  • 0 Yorum