Resmi gazetede yayınlandı SMA hastalarını için Nusinersen Sodium düzenlemesi

Resmi gazetenin bugünkü sayısında çarpıcı bir değişiklik yapıldı. SMA hastalarını kaç dozluk tedavi yapılacağı detaylı bir şekilde belirlendi.

Resmi gazetede yayınlandı SMA hastalarını için Nusinersen Sodium düzenlemesi
20 Ağustos 2020 - 09:01

Resmi gazetede SMA hastalarıyla ilgili yapılan düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi. SMA hastalığının tedavisinde kullanılan "Nusinersen Sodium" ilacıyla ilgili detayları içeren düzenlemede tedavininin nasıl uygulanacağına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğde, SMA hastalarının tiplendirmelerine göre ilaç tedavisi yapılacağı belirtilirken, ilacın fiyatının 73 bin EURO olarak güncellendiği ifade edildi.

İşte Resmi gazetede bugün yayınlanan o tebliğ:
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.49.B numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) “Nusinersen Sodium” pozolojisi SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 hastalarında 0, 14, 28 ve 63 üncü günler olmak üzere 4 doz yükleme dozu şeklindedir. İdame dozlar da 4 ayda bir uygulanır. İlk 4 doz için tek sağlık kurulu raporu, idame tedavilerde ise her bir uygulama için ayrı ayrı sağlık kurulu raporuna istinaden “Sağlık Bakanlığı – Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” ile çocuk nörolojisi/nöroloji uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.”
b) Dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğ eki “Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)”nde yer alan “1111111101517” barkod numaralı SPINRAZA 12 MG/5 ML 1 VIAL isimli ilacın fiyatı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum