Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüksek Seçim Kurulu'ndan 6 Temmuz kararı!

YSK'dan seçimlerle ilgili yeni bir karar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz 2022'ye kadar yeniden belirlenmesi istendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüksek Seçim Kurulu'ndan 6 Temmuz kararı!
14 Nisan 2022 - 09:01


Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimle ilgili yeni bir karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda seçim kurullarının oluşturulması için tarih verildi.

İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın; 298 sayılı Kanun’un 15 ve 18’inci maddelerinde yazılı usullere göre yukarıda belirtilen usul ve esaslar da gözetilerek aynı Kanun’un geçici 24’üncü maddesi uyarınca 6 Temmuz 2022 tarihine kadar yeniden belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

KIDEMLİ HAKİM ŞARTI KALKMIŞTI
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde yapılan değişikliklere göre yeniden belirlenecek. Böylece, iktidar tüm seçim kurulu başkanlarını değiştirmiş olacak. Yasa ile ilçe ve il seçim kurullarında “kıdemli hakim”in görev alması zorunluluğu kaldırıldı.

TÜM BAŞKANLAR DEĞİŞECEK
İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak.

İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek. Ad çekmede ilk çıkan hakim başkan, sonraki iki hakim asıl ve son çıkan iki hakim yedek üye olarak belirlenecek. Ad çekmeye katılacak hakim sayısının beşten az olması durumunda, bu hakimler arasında ad çekme işlemi yapıldıktan sonra eksik kalan asıl ve yedek üyeler, en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek.

Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise başkan ve asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapacak.

Kıdemin belirlenmesinde kınama veya daha ağır disiplin cezası almış olanlar diğerlerinden daha az kıdemli sayılacak.

İl seçim kurulu başkanlığının boşalması halinde asıl ve yedek üyelerden en kıdemli hakim il seçim kuruluna başkanlık edecek.

İlçelerde, ilçede görev yapan kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, merkez ilçelerde ise aynı nitelikleri taşıyan hakimler arasından adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle belirlenen hakim, kurulun başkanı olacak.
Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise en kıdemli hakim kurulun başkanı olacak.


YORUMLAR

  • 0 Yorum