Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, otopark yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni yapılacak 250 metrekareden az arazisi olan binalarda otopark ihtiyacı bölge otoparklarından veya yol boyu otoparkı, cep otoparkı yöntemleriyle karşılanacak. Otopark bedelinin dörtte biri ruhsat başvurusu sırasında peşin alınacak.

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
21 Ekim 2021 - 08:14

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanarak yürürlüğe girdi.

OTOPARK İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN YENİ KARAR
Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan yeni yapılarda, otopark ihtiyacının karşılanamayacak olmasının tespit edilmesi durumunda, yapı ruhsatı başvuruları otopark bedelinin yüzde 25'inin ödenmesi şartıyla müracaat sırasında karşılanacak. Bu yapılara ilişkin otopark ihtiyacının karşılanması bölge otoparklarından giderilecek şekilde planlanacak.

YOL BOYU YA DA CEP OTOPARKI YÖNTEMLERİYLE KARŞILANACAK
Bahsi geçen yapıların bölge otoparklarının yapılarak yer tahsisinin yapılmasından önce tamamlanması durumunda otopark ihtiyacı mesafe koşuluna bakılmaksızın eğer varsa genel otoparklardan veya yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle en yakın mesafede geçici olarak idarece sağlanacak. Bu detaya yer verilerek bahsi geçen yapılara yapı kullanma izin belgesi verilebilecek. 

OTOPARK BEDELİ MÜRACAAT SIRASINDA TAHSİL EDİLECEK
Otopark bedelinin yüzde 25'i yapılan yönetmelik değişikliği ile müracaat sırasında tahsil edilecek. Kalan yüzde 75'lik kısım ise inşa edilecek yapının otopark ihtiyacının idarelerce karşılanmasının akabinde 30 gün içerisinde parsel maliklerinden tahsil edilecek. Yapılan bu tahsilatlar ise tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilecek. 

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Otopark Yönetmeliği’ne eklenen düzenleme şöyle: 
“Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanmadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanır.

Bu yapılara ait otopark yerleri bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanır.

Bu yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanır ve bu husus belirtilmek suretiyle yapı kullanma izin belgesi verilir.

Bu şekilde sağlanacak parklanma düzenine ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar idaresince belirlenir. Otopark bedelinin kalan yüzde 75'i bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilir ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır.”


YORUMLAR

  • 0 Yorum