Ordu'da kırmızı alarm! Hastane otoparkları yoğun bakım alanlarına dönüştürülmeye başladı

Covid-19 vakalarının iki katına çıktığı Ordu'da hastanede yer kalmadı. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark ve boş alanları yoğun bakım servisi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Ordu'da kırmızı alarm! Hastane otoparkları yoğun bakım alanlarına dönüştürülmeye başladı
28 Kasım 2020 - 14:35

AYKIRI / ORDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artışının en çok arttığı 16 il arasında gösterdiği Ordu'da hastane otoparkı hasta servisi olarak kullanılmaya başlanacak.

Hastane arazisi üzerindeki boş alanların da hastalara hizmet verebilecek asgari koşulları karşılaması için çalışmalar yürütülüyor.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binasında bulunan yemekhane ve birinci katında bulunan birimlerin de boşaltılarak, yoğun bakım olarak hizmete açılması kararlaştırıldı.

ORDU'DA OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER
Ordu İl Pandemi kurulu aldığı kararla birlikte ilde kırmızı alarm durumuna geçildi. Hastanede hayati durumlar haricinde hiçbir ameliyat yapılamayacak.

İşte alınan kararlar:
1- İlimizde Covid-19 vaka artışlarıyla birlikte artan izole servis ve yoğun bakım ihtiyacı
nedeniyle Ordu Devlet Hastanesinde prefabrik binada bulunan polikliniklerin kapatılıp ilave
yoğun bakıma dönüştürülmesine,
2- Ordu Devlet Hastanesi prefabrik poliklinik binasının boşaltılması sonrası ihtiyaç duyulan
poliklinikler ve hastaneden hasta yoğunluğunun azaltılması amacıyla Hastane Başhekimliğince
belirlenecek olan polikliniklerin, Altınordu Akyazı Mahallesinde yer alan 9 birimli ASM (Aile
Sağlığı Merkezi) binasının giriş ve 1.katına taşınmasına,
3- Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki SGK lojmanlarına ait 1856
m2lik alanın Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğünden kiralanmak suretiyle İl Sağlık
Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığınca alınacak kararlar çerçevesinde Ordu
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhane ve idari birimlerin taşınacağı prefabrik
bina yapılmasına,
4- Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binasında bulunan yemekhane
ve 1.katında bulunan birimlerin prefabrik binaya taşınması ile boşalacak alanda servis ve yoğun
bakım planlanmasına,
5- İlimizde artan vaka sayıları ve sağlık personelinin bu sayılar karşısında yetersiz kalması
durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü’nün talep etmesi ve İl Valisi onayıyla, Cumhurbaşkanlığının
2020/4 nolu Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca mevcut iş yükü ve esnek/uzaktan
çalışma koşulları dikkate alınmak suretiyle yine kamu kurum ve kuruluş yetkililerince belirlenen
2 / 3 personeller ile bu kurumlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan personellerin
İl Sağlık Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan yer ve birimlerde kadro/istihdam durumları dikkate
alınarak (filyasyon ekip görevlisi, şoför, sekreter, temizlik/güvenlik görevlisi vb. olarak)
çalıştırılmasına,
6- İlimizde Covid-19 vaka artışları ile beraber artan izole servis ihtiyacı nedeniyle Altınordu
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ordu Verem Savaş Dispanseri hizmet binalarının Karşıyaka
Mahallesinde yer alan Sağlıklı Hayat Merkezi binasına taşınmasına,
7- Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının yataklı servis ve yoğun bakım
oluşturmak üzere Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis edilmesine,
8- Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasına asansör (bina dışından) yapılmasına,
9- Covid-19 pandemisi nedeniyle artan servis ve yoğun bakım yatak ihtiyacını karşılamak
üzere Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasına alan oluşturulması ihtiyacı
hasıl olup, bu nedenle Ordu Verem Savaş Dispanseri hizmet binasının idari birim ve yataklı servis
(psikiyatri vb.) oluşturmak üzere Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis
edilmesine,
10- Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binasına asansör (bina
dışından) yapılmasına,
11- Ordu Devlet Hastanesi Covid-19 Acil Servisi önündeki personel otoparkına prefabrik
yoğun bakım planlanmasına,
12- Hastane idarelerince Covid-19 yoğun bakım, servis ve polikliniklerinde branş farkı
gözetmeksizin bütün kliniksen hekimlerin görev almasını sağlayacak şekilde planlama ve
düzenlemelerin yapılmasına,
13- İlimizde Covid-19 vaka sayılarının hızla artması nedeniyle; acil olmayan cerrahi işlemlere
ara verilmesine, ameliyathane odalarının yalnızca acil cerrahi girişimler yapılacak şekilde
düzenlenmesine ve ameliyathanede çalışan personelin hastanelerin diğer alanlarında
görevlendirilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir


YORUMLAR

  • 0 Yorum