MKE resmen "Anonim Şirket" oldu, özelleştirmenin önü açıldı!

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısını değiştiren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. MKE, resmen Anonim Şirket oldu. Artık özel hukuk hükümlerine tabi olacak olan MKE'nin özelleştirilmesinin önü açıldı.

MKE resmen "Anonim Şirket" oldu, özelleştirmenin önü açıldı!
03 Temmuz 2021 - 09:33

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) yapısınının değiştirilerek Anonim Şirketi olmasını sağlayan kanun Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Böylece MKE'nin özelleştirilmesinin önü açıldı.

Toplumun geniş çevreleri tarafından amacının, tüm özelleştirmelerde olduğu gibi anonim şirkete dönüştürmeyle özelleştirmenin önünü açma, Türk Ticaret Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu başta olmak üzere 17 kanundan muafiyet, kurumu Sayıştay denetiminden çıkarmak, Cumhurbaşkanlığı kararlarına geniş yetki vermek olduğu savunulan kanun önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Kanunun “Kuruluş” başlıklı 3’üncü maddesinde özetle şöyle denildi:

  • Bu Kanunla belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere; kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç Türk Ticaret Kanununa ve özel hukuk hükümlerine tabi,
  • Başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon TL olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.
  • Şirketin ilgili olduğu Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığıdır.
  • Şirket, 6102 sayılı Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan esas sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer.
  • Şirketin sermayesinin tamamı Hazineye aittir. Ancak, mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazinenin Şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum