İstanbul'a yeni yasaklar geldi, açık hava etkinlikleri yasaklandı, 4 saat sonra karar değiştirildi

İstanbul'da koronavirüsten korunmak için yeni kararları alındı. İstanbul Valiliği'nin 12 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulamaya koyacağı yeni yasaklara göre açık havada yapılacak; konser, festival, gösteri, sünnet, nişan, düğün yasaklandı. Ancak bu kararlar 4 saat sonra yine değiştirilerek yasakların 14 Eylül 2020'den itibaren başlatılması kararlaştırıldı.

İstanbul'a yeni yasaklar geldi, açık hava etkinlikleri yasaklandı, 4 saat sonra karar değiştirildi
11 Eylül 2020 - 20:46 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 - 10:17

İstanbul Valiliği, 12 Eylül 2020 tarihinden itibaren İstanbul genelinde uygulanacak yeni yasaklar getirdi.

2 maddede toplanan yasaklar 12 Eylül 2020'den itibaren geçerli olacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve/veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen ve deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlannda, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlannda; düğün, nikah, sünnet düğünü, ana gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 12.09.2020 tarihinden itibaren hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir.  

Valilik'ten yapılan açıklama ve alınan kararların tam metni şu şekilde:

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 11.09.2020 Cuma günü saat 18.00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon temin, fıziki mesafeyi konusu ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlan doğrultusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallanmn yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayn ayn belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalan büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralanna yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı genelgesi ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış, İçişleri Bakanlığının 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 85 No.lu karan ile düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere kısıtlama getirilmiştir.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve/veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen ve deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlannda, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlannda; düğün, nikah, sünnet düğünü, ana gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 12.09.2020 tarihinden itibaren hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir.


Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, Kararları alınmıştır. Bilgilerinizi ve yukarıda zikredilen Hıfzıssıhha Kurul Karan doğrultusunda işlem tesis edilmesini rica ederim. 

 

4 SAAT SON KARAR DEĞİŞTİRİLDİ, 14 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, 'açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklerin yasaklanması" kararını 4 saat sonra değiştirdi. Saat 18.00'de yapılan toplantıda, bu gece yarısından itibaren yasak kararı alınırken, 4 saat sonra, gece 22.00'de toplanan Kurul, yasağı pazartesi sabahına kadar erteledi. Kararla hafta sonunda, deniz araçlarında ve açık havada düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ile açık hava konserleri, festivaller gibi etkinlikler serbest bırakıldı.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında bugün saat 18.00'a olağanüstü toplandı. Toplantıda, koronavirüs önlemleri nedeniyle deniz araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ile açık hava konserleri, festivaller gibi etkinliklerin 12 Eylül'den itibaren yasaklanması kararlaştırıldı. Kararda, açık alanlarda konser, gösteri, festival gibi etkinliklere de müsaade edilmeyeceği belirtildi.   

Yasağın başlamasına iki saat kala İl Hıfzıssıhha Meclisİ saat 22.00'de ikinci olağanüstü toplandı. Toplantıda, yasakların uygulanma tarihi değiştirildi. Karara göre yasaklar, '14 Eylül 2020 pazartesi günü saat 08.00'den itibaren geçerli olacak. Hafta sonu İstanbul'da açık havada ve deniz araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ile açık hava konserleri, festivaller serbest olacak. 


YORUMLAR

  • 0 Yorum