Hamza Yerlikaya'nın "Sahte diploma" haberlerine "unutulma hakkı" kapsamında erişim engellemesi geldi

AK Parti Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın sahte lise diplomasıyla mezun olması haberlerine "unutulma hakkı" kapsamında erişim engellemesi getirildi. Bakırköy I.Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda çarpıcı ifadeler yer alıyor.

Hamza Yerlikaya'nın "Sahte diploma" haberlerine "unutulma hakkı" kapsamında erişim engellemesi geldi
28 Aralık 2020 - 19:56 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 - 20:50

AYKIRI / HABER MERKEZİ
Sitemiz aykiri.com.tr'nin de aralarında bulunduğu birçok internet sitesine erişim engellemesi getirildi. "Hamza Yerlikaya'nın sahte lise diploması" ile ilgili çıkan haberler kapsamında getirilen erişim engellemesi kararında "Unutulma hakkı" gerekçe gösterildi.

AK Parti milletvekili Hamza Yerlikaya'nın sahte lise diploması ile üniversiteye girdiği haberleri geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Konuyla ilgili yapılan haberler, mahkeme kararına dayanırken, Hamza Yerlikaya haberlere tepki göstermiş, lise diplomasının suretini paylaşmıştı.

Yerlikaya, avukatı aracılığıyla konuyu mahkemeye taşıyarak, "Sahte diploma" haberini yapan internet sitelerine erişim engellemesi getirilmesini talep etti.

MAHKEME: "DİPLOMA SAHTE AMA BUNUN ÜZERİNDEN 19 YIL GEÇMİŞ, HABERLEŞTİRİLEMEZ"
Yerlikaya'nın talebini değerlendiren Bakırköy I.Sulh Ceza Hakimliği, Yerlikaya'nın bulunduğu konumdan dolayı medyatik bir isim olduğu ve 19 yıl önce gerçekleşen bir olay üzerinden itibarının zedelendiğine vurgu yaptı. "Unutulma hakkı" kapsamında haberlere erişim yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.

Mahkemenin göndermiş olduğu karar metninde çarpıcı ifadeler yer alıyor. İşte o karar:

Başvurucu hakkında internet ortamındaki arşivde muhafaza edilen ve kolaylıkla ulaşılabilir kılınan haber için gerekli bulunan toplumsal açıdan haber değerinin devam etmesi veya haberin geleceğe ışık tutacak niteliğe sahip olması özelliklerini taşıdığı söylenemez.

Başvuru tarihi itibarıyla söz konusu haberin yaklaşık yirmibeş yıl önceki bir olaya ilişkin olduğu, mahkeme kararının ise yaklaşık ondokuz yıl öncesine ait olduğu ve böylelikle güncelliğini yitirdiği açıktır. İstatistiki ve bilimsel amaçlar yönünden de yukarıda ifade edilen gerekçelerle bu bilgilere internet ortamında kolaylıkla ulaşılmayı gerekli kılan bir neden bulunmamaktadır. Bu bağlamda kamu yararı bakımından siyasi
veya medyatik bir kişiliğe sahip olmayan başvurucu hakkında internet ortamında yayınlanan haberlerin kolaylıkla ulaşılabilirliğinin başvurucunun itibarını zedelediği açıktır.


Yine talebe ilişkin olarak başvurucunun talep dilekçesi ekinde sunmuş olduğu ve başvuruya konu olan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22/01/2001 tarih ve 1999/162Esas - 2001/32Karar sayılı ilamının incelenmesinde verilen kararın 4616 sayılı yasanın 1/4 fıkrasında yer alan "Erteleme konusu suçun daya zamanaşımı süresi içinde bu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılır veya daha önce açılmış bulunan davaya
devam edilerek hüküm verilir. Bu süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti
bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu
davası açılmaz; açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilir." hükmü kapsamında ertelenmesine
karar verildiği anlaşılmaktadır. Erteleme kararının hukuki sonuçlarının ve yukarıda bahsedilen 4616 sayılı
yasanın 1/4 fıkrasının birlikte değerlendirilmesinden yargılama sonucunda kişinin mahkumiyetine dair kesin
hüküm teşkil etmeyeceği zira erteleme süresinin iyi halle geçirilmesi neticesinde mahkumiyetin esasen vaki
olmamış sayılacağı değerlendirilmiş, kişi hakkında bu aşamada talebe dayanak mahkeme kararına atıf
yapılarak haber yapılmasına ilişkin talebin 5651 sayılı yasanın 9. maddesi kapsamında hakimliğimizce değerlendirilecek bir hususlardan olduğu kanaatine varılmıştır.


Sonuç olarak başvurucu hakkında yapılan haber unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken haberdir. İnternet ortamının sağladığı kolaylıklar gözetildiğinde başvurucunun şeref ve itibarının korunması için anılan habere erişimin engellenmesi gerekmekte olup talebin KABULÜNE ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

UNUTULMA HAKKI
Mahkemenin 19 yıl öncesinde verilen "Sahte diploma" ile ilgili kararın yeniden gündeme getirilmesinin "Unutulma hakkı"na aykırı olduğu gerekçesiyle verdiği karar özetle bu şekilde. Hamza Yerlikaya'nın "sahte diploma" haberini yapan onlarca internet sitesine benzer metinler gönderilerek, haberlerin kaldırılması için 24 saat süre tanındı.

İŞTE ERİŞİM ENGELLEMESİ GETİRİLEN HABER


YORUMLAR

  • 0 Yorum