Eşinin telefonuna casus yazılım yükleyen kadına Anayasa Mahkemesi'nden kötü haber!

Anayasa Mahkemesi, kocasının telefonuna casus yazılım yükleyen kadın hakkında dikkat çeken bir karar verdi. AYM, casus yazılım sayesinde eşinin tüm bilgilerini takip eden kadına beraat veren mahkeme kararını bozdu.

Eşinin telefonuna casus yazılım yükleyen kadına Anayasa Mahkemesi'nden kötü haber!
14 Ekim 2021 - 09:47

Anayasa Mahkemesi, kocasının telefonununa casus yazılım yükleyerek tüm bilgilerini takip eden kadına beraat veren mahkeme kararını bozdu. Yüksek Mahkemenin oy birliğiyle verdiği kararda, "Eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımın anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır" denildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ezine Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen bir boşanma davasında, kadın, kocasının telefonunda bulunan mesaj içerikleri, ses kayıtları, videolar ve bir adet fotoğrafı mahkemeye sundu. Adam, kullandığı cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım ile tüm kişisel verilerinin ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde, tüm kişisel verileri, e-devlet şifresi, banka hesap bilgileri, sosyal medya yazışmaları, arama kayıtları, GPS yer bildirim kayıtları, fotoğrafları ile videoların özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırı olarak ele geçirildiğini vurguladı.

Başsavcılık kocanın şikayeti üzerine iddianame hazırladığı iddianamede, kadının verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlarından cezalandırılmasını istedi. Ancak mahkeme, bilgileri boşanma davası dışında kullanma niyeti olmadığı gerekçesiyle kadının beraatine karar verdi.

Temyiz aşamasında Bölge Adliye Mahkemesi’nden de olumlu sonuç alamayan koca B.Y. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

"ANAYASAL GÜVENCELERE AYKIRI"
Yüksek Mahkeme inceleme sonunda şu değerlendirmelerde bulundu: 
Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır.

- Sonuç olarak etkili bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüğün gerektirdiği şartların somut olayda yerine getirilmediğinden Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

- Olayın aydınlatılmasına yönelik esaslı iddiaların mahkeme tarafından araştırılmaması, incelemenin derinleştirilmemesi, somut olaya uygun olmayan gerekçelerle sonucu ulaşılması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Buna göre ihlalin mahkemenin işlemlerinden kaynaklandığı anlaşımaktadır. İstinaf mercii de ihlali gidermemiştir.

BERAAT KARARINI BOZDU
Anayasa Mahkemesi tüm değerlendirmeler sonunda şu hükme vardı: 
- Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

- Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine,

- Kararın bir örneğinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


YORUMLAR

  • 0 Yorum