Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili mahkemeden jet karar!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma bilgilerini talep eden Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) başvurusunu “Özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle reddetti. Ankara 9. İdare Mahkemesi, ret kararına karşı açılan davada, partinin; “güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin bulunmadığı” gerekçesiyle ret kararı verdi.

Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili mahkemeden jet karar!
06 Kasım 2021 - 14:12 - Güncelleme: 06 Kasım 2021 - 14:30

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili YSK’ye, TBMM’ye, ÖSYM’ye, MSB’ye, Eyüp Lisesi’ne, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye başvurarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Erdoğan’ın diploma bilgisinin kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. HKP avukatlarının bu başvuruları sonucunda henüz Erdoğan’ın diploması kamuoyu ile paylaşılmadı.

İBB, HKP’nin başvurusuna Erdoğan’ın diplomasının talep edilmesinin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “kapsam dışı” yanıtını verdi. HKP avukatları bu yanıta itiraz etti ancak İBB itirazı reddetti.

OY BİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ
ANKA'nın haberine göre HKP avukatları, 10 Haziran 2021’de Erdoğan’ın diplomasıyla Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvuruda bulundu. HKP’nin başvurusu üzerine BEDK toplandı. Kurul, HKP’nin başvurusunu “özel hayatın gizliliği” kapsamında değerlendirerek oy birliği ile reddetti.

'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KAPSAMINDADIR'
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu HKP’ye verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:

“Halkın Kurtuluş Partisi’nin itirazının reddi ile; Başvuru sahibinin itirazına konu başvurusunda yer alan talebinin özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler kapsamında olduğu, dolayısıyla 4982 sayılı Kanunda düzenlenen ‘Bilgi Edinme Hakkının Sınırları’kapsamındaki bilgi ve belgelere yönelik olduğu ve başvuru sahibinin itirazına konu başvurusunda yer alan taleplerine ilgili idarece verilen cevapların yerinde ve yeterli olduğu değerlendirildiğinden anılan Kanunun ‘Özel hayatın gizliliği’ başlıklı 21’nci maddesi ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in ‘Özel hayatın gizliliği’ başlıklı 32’nci maddesi uyarınca karşılanamayacağından itirazın reddine karar verilmiştir”

'JET HIZIYLA REDDETTİ'
HKP avukatları 10 Ekim 2021’de BEDK’nin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Ankara 9. İdare Mahkemesi, HKP’nin davayı açma ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle başvuruyu jet hızıyla reddetti.

Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin kararında şu ifadelere yer verildi:
“İptal davasının içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki nitelikleri göz önüne alındığında idari işlemlerin ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisi kurulabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceği kabul edilmektedir. Taraf ilişkisinin kurulması için gerekli olan kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilgisinin varlığı davanın niteliğine ve özelliğine göre idari yargı yerlerince belirlenmekte, davacının idari işlemle ciddi ve makul, maddi ve manevi bir ilişkisinin, hukuken korunması gereken bir menfaat bağının bulunması dava açma ehliyeti için gerekli sayılmaktadır. Bu bağlamda, dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin olmadığının anlaşıldığı, dava konusu olayda olduğu gibi menfaat ihlalinin bu kadar geniş yorumlanmasına hukuken olanak bulunmadığı, dolayısıyla davacının söz konusu işlemin iptalini istemede güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin bulunduğunun kabulünün mümkün olmadığı anlaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Açıklanan nedenlerle; davanın 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca ehliyet yönünden reddine…”

İSTİNAF’A BAŞVURULACAK
HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine giderek İstinaf’a başvuruda bulunacaklarını belirtti.


YORUMLAR

 • 3 Yorum
 • Mert
  1 ay önce
  Üniversite diploman yok. Doğru konuş adam gibi konuş, çık ortaya bir Müslüman gibi doğru konuş. Günümüzde her yerde her vatandaş iş ararken bile diploma istenirken bunun özel hayatla ne ilgisi olabilir. Aslında bu mahkeme kararıyla Erdoğan’ın diploması olmadığı tescillenmiştir. Demem oki, bir çobandan Cumhurbaşkanı olmaz olamaz, olabilemez.
 • Hüseyin Özlem
  1 ay önce
  Anayasanın 101'inci Maddesine göre,4 Yıllık Üniversite diploması olmayan C.Başkanı Olamaz, Diploma yoksa;evrakta sahtecilik,görevi Kötüye kullanmak ve atılan tüm imzalar yok hükmündedir.Hiçkimse suç işleme hakkına sahip değildir.Ergeç suçlular ve suçluyu koruyanlar yargıya hesap verecek.Halkın kurtuluş Partisi'nin mücadelesini kutlarım.
 • Harun
  1 ay önce
  Kalp ve damar Cerrahı olmayan birine kendinizi ameliyat ettirir misiniz? Mesela bir kasaba? Atatürk'ün askeri lise ders notlarını bulan devlet. Senelerdir Son derece basit bir işlemi gerçekleştirmemek için 40 takla atılıyorsa o diploma yoktur arkadaş. Benim Babam 17 sene evvel vefat etti. İsteyene şu an bile üniversite diplomasını gösterebilir. Niye? Çünkü hak ederek emeğiyle aldı. ????