Danıştay'dan TSK'da başörtüsüne izin

Danıştay, kadın askerlerin başörtüsü takabilmesinin önünü açan yönetmeliğin iptali talebini oy çokluğuyla reddetti. AİHM'e atıf yapan Danıştay, "Başörtüsü laiklik ilkesine aykırı değildir" dedi. Böylelikle TSK'da kadın askerler başörtüsü kullanabilecek.

Danıştay'dan TSK'da başörtüsüne izin
08 Nisan 2021 - 11:35
Milli Savunma Bakanlığı, 15 Şubat 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanmadan yürürlüğe giren yönetmeliğe eklenen maddeyle TSK'da kadın subay veya astsubayların türban takmasının önü açıldı. Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) değişikliği Danıştay'a taşıdı.

Düzenlemenin TSK'de türbanlı-türbansız ayrımı yaratacağını, bunun laiklik ilkesiyle bağdaşmayacağını ve hukuksal düzenlemelerin dini kurala dayandırılamayacağı savunan HKP, söz konusu yönetmelik maddesinin iptal edilmesi istedi.

BAKANLIK: "DÜZENLEME PARTİYİ İLGİLENDİRMEZ"
DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, "Bu düzenleme kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkindir. Partinin dava açma ehliyeti yoktur" savunması yaptı.

DANIŞRAY'DAN BAŞÖRTÜSÜNE VİZE
Danıştay 2. Dairesi, yönetmeliğin iptali talebini 3'e karşı 2 oyla reddetti. Karara başkan vekili Gürsel Mekik ve Mehmet Aydın muhalefet etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından dini konularda yapılan düzenlemelerde devletin takdir yetkisine belli çerçevede sahip olduğunun kabul edildiği savunulan kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Anayasa'da "din ve vicdan özgürlüğünün korunduğu" belirtildi. 

Dairenin gerekçesinde, laikliğin, "devletin niteliğinde hayat bulan, her ferdin istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesini, ibadetini yapabilmesini ve dini inançlarından dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tabi kılınmamasını sağlayan, din ve vicdan hürriyetini teminat altına alan bir kavram" olduğu ifade edildi.

Anayasa'nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin laik olmasının yanında, demokratik olduğunun da belirtildiğine işaret edilen gerekçede, laiklik kavramının, din ve vicdan özgürlüğünden, din ve vicdan özgürlüğünün de demokrasinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

"RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMALIYDI"
Karara usul yönünden muhalefet eden Başkan Vekili Gürsel Mekik ve Mehmet Aydın, karşı oy yazılarında, kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini ifade etti. TSK'da türbana izin veren yönetmeliğin de bu kapsamda Resmi Gazete'de yayınlanması gerektiğinin altını çizen iki üye, bu nedenle hukuka aykırı olan yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum