Çamlıhemşin'de çok sayıda alan imara açılıyor!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde toplu konut, turizm, ticaret ve cami alanı için acele kamulaştırma kararı verildi.

Çamlıhemşin'de çok sayıda alan imara açılıyor!
06 Şubat 2021 - 14:43 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 - 14:52
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Merkez Mahallesi'nde bazı taşınmazların bölgedeki toplu konut, turizm, ticaret ve cami alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Çamlıhemşin Belediyesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


 

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR?
Bilirkişi tarafından bedel tespiti dışındaki tüm işlemler sonradan yapılmak üzere acele kamulaştırma kararı verilebiliyor. Acele kamulaştırma Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesinde şöyle tanımlanıyor:

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. (1)(2)

(Ek fıkra: 19/4/2018-7139/29 md.) Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu müdürlüğüne bildirilir. Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya temlikinin yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne şerh edilir. El koyma kararından sonra taşınmaz mal 20 nci madde uyarınca boşaltılır.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.


YORUMLAR

  • 0 Yorum