Barolar Birliği, Türk vatandaşlığının parayla satılmasına karşı harekete geçti: Danıştay'a başvurdu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 400 bin dolarlık gayrimenkul karşılığında Türk vatandaşlığı satılmasına karşı harekete geçti. TBB, yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a başvurduğunu açıkladı.

Barolar Birliği, Türk vatandaşlığının parayla satılmasına karşı harekete geçti: Danıştay'a başvurdu
13 Haziran 2022 - 16:52


Türk vatandaşlığının 400 bin dolarlık gayrimenkul karşılığı satılmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Türkiye Barolar Birliği, para karşılığı satılan vatandaşlık için harekete geçti.

Barolar Birliği, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 400 bin dolarlık gayrimenkul karşılığında Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a başvurduğunu duyurdu.

"ANAYASA'YA AYKIRIDIR"
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Vatandaşlık ancak kanunda belirtilen şartlarda, hukuki ve siyasi bir bağlılığın ispatı ile kazanılabilir. Ev satın alma karşılığı vatandaşlığa kabul, vatandaşlık kavramını özünden uzaklaştıracağı gibi açıkça Anayasa’ya da aykırıdır. Biz gereğini yaptık şimdi söz Danıştay’da" açıklamasında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin açıklaması şöyle:
"Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği’nin 20. maddesinde getirilen düzenlemeler, belli bir miktardaki yabancı para ile taşınmaz alımı veya fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir.

Bu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili hükümlerinde vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ilişkin şartlar sınırlı olarak sayılmıştır. Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.

Dolayısıyla düzenlemeler gerek Anayasa’ya aykırılığı gerekse kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra, Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen “vatandaşlığın gerçekliği” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan bu hükümler yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık ilkesi bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır.

Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."


loading...

YORUMLAR

  • 0 Yorum