Anket sonuçları açıklandı, Türkiye'de son 10 yılda neler değişti!

Türkiye’de yaşayan vatandaşların ülke gündemine ilişkin düşüncelerini tespit etmek amacıyla ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan araştırma sonuçları açıklandı.

Anket sonuçları açıklandı, Türkiye'de son 10 yılda neler değişti!
11 Eylül 2020 - 19:09

ADAMOR, Türkiye Endeksi Eylül 2020 Gündem Araştırması raporunun sonuçlarını açıkladı. Son günlerde sosyal medyada gündemde yer alan “son 10 yılın karşılaştırmasını” demokrasi, özgürlükler ve yolsuzluk başta olmak üzere herkesi yakından ilgilendiren sosyal konularla ilgili araştırma yaptı.
Araştırmaya göre, vatandaşların yarısından fazlası son 10 yılda Türkiye’de demokrasinin, eşitliğin, insan haklarının, hukukun, toplumsal ahlakın, liyakatin ve refah seviyesinin gerilediğini; yolsuzluğun arttığını düşünüyor.

ARAŞTIRMA 78 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye’de yaşayan vatandaşların ülke gündemine ilişkin düşüncelerini tespit etmek amacıyla ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan araştırma, 1 - 7 Eylül 2020 tarihleri arasında, Türkiye’deki 78 ilde ikamet eden 2 bin 33 kişiye altyapısı ve yazılımı ADAMOR Şirketi tarafından oluşturulan dijital araştırma platformu üzerinden anket uygulanarak gerçekleştirildi. Veriler, online ortamda aynı IP adresi ile birden fazla anket doldurulmasına kısıtlama getirilerek ve tamamen gönüllük esasına dayalı yapıldı.

ANKETE KATILANLARIN EĞİTİM DURUMU
Ankete katılanların yüzde 5,7'si ilkokul mezunu ve altı eğitim düzeyine sahip olurken, katılımcıların yüzde 6,7'si ortaokul mezunu, yüzde 28,1’i lise mezunu, yüzde 16,1'i önlisans (veya yüksekokul) mezunu, yüzde 34,4'ü lisans mezunu olduğunu belirtti. Lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerin oranı ise yüzde 9 oldu.  

YÜZDE 50'DEN FAZLASI DEMOKRASİNİN GERİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Vatandaşların yüzde 43,3'ü son 10 yılda Türkiye'de demokrasinin ilerlediğini, yüzde 6,3'ü değişmediğini, yüzde 50,3'ü de gerilediğini düşünmektedir.
Vatandaşların yüzde 45,4'ü son 10 yılda Türkiye'de özgürlüklerin ilerlediğini, yüzde 4,9'u değişmediğini, yüzde 49,7'si de gerilediğini düşünmektedir.

YÜZDE 54.4 SON 10 YILDA YOLSUZLUKLARIN ARTTIĞINI DÜŞÜNÜYOR
Vatandaşların yüzde 33'ü son 10 yılda Türkiye'de yolsuzlukların gerilediğini, yüzde 12,6'sı değişmediğini, yüzde 54,4'ü de ilerlediğini düşünmektedir.
Vatandaşların yüzde 35,3'ü son 10 yılda Türkiye'de eşitliklerin ilerlediğini, yüzde 7'si değişmediğini, yüzde 55'i de gerilediğini düşünmektedir.

YÜZDE 52.5 İNSAN HAKLARININ GERİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Vatandaşların yüzde 39,5'i son 10 yılda Türkiye'de insan haklarının ilerlediğini, yüzde 7,9'u değişmediğini, yüzde 52,5'i de gerilediğini düşünmektedir.
Vatandaşların yüzde 30,6'sı son 10 yılda Türkiye'de hukukun ilerlediğini, yüzde 12,5'i değişmediğini, yüzde 56,9'u da gerilediğini düşünmektedir.

YÜZDE 83’Ü TOPLUMSAL AHLAKIN GERİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Vatandaşların yüzde 9,7'si son 10 yılda Türkiye'de toplumsal ahlakın ilerlediğini, yüzde 6,9'u değişmediğini, yüzde 83,'ü de gerilediğini düşünmektedir.
Vatandaşların yüzde 34,1'i son 10 yılda Türkiye'de sivil toplum ve katılımcılığın ilerlediğini, yüzde 16,6'sı değişmediğini, yüzde 49,2'si de gerilediğini düşünmektedir.
Vatandaşların yüzde 25,5'i son 10 yılda Türkiye'de liyakatin ilerlediğini, yüzde 17'si değişmediğini, yüzde 57,5'i de gerilediğini düşünmektedir.
Vatandaşların yüzde 40,6'sı son 10 yılda Türkiye'de refah seviyesinin ilerlediğini, yüzde 6,2'si değişmediğini, yüzde 53,2'si de gerilediğini düşünmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum